Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


erimielisyydet

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Pääsääntöisesti erimielisyydet tilauksista ja toimituksista pyritään sopimaan Move & Go Finlandin ja asiakkaan välillä neuvottelemalla.

Jos kauppasopimusta koslevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisellä neuvottella, kuluttajalla on mahdollisuus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen tätä kuluttajan on oltava yhteydessä kuluttajaneuvojaan. Kuluttajariitalautakunnan verkko-osoite on http://www.kuluttajariita.fi.

Viime kädessä riita-asiat ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

erimielisyydet.txt · Viimeksi muutettu: 2016/01/15 04:00 / auttila

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki