Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


pakolliset_varusteet

Polkupyörän pakolliset varusteet

5.2 Heijastimet

Polkupyörässä tulee olla etu- ja takaheijastin sekä sivu- ja poljinheijastimet. Sivuheijastimet tulee olla polkupyörän sekä etu- että takaosassa kummallakin sivulla. Poljinheijastimia tulee kussakin polkimessa olla kaksi ja poljettaessa niistä toisen tulee olla suunnattu eteen- ja toisen taaksepäin. Urheilu- tai kilpakäyttöön rakennetussa, tiellä käytettävässä polkupyörässä, jonka omamassa on enintään 10 kg ja jossa on vähintään 12 vaihdetta, ei kuitenkaan vaadita etu-, sivu- eikä poljinheijastimia polkupyörää valoisaan aikaan ajettaessa. Etuheijastimen tulee olla valkoinen, takaheijastimen punainen sekä poljin- ja sivuheijastimien ruskeankeltaisia. Etu- ja takaheijastimen tulee olla vähintään 0,30 metrin ja enintään 1,20 metrin korkeudella tiestä.

Etu-, sivu- ja takaheijastimen tulee vastata luokkaa IV joko direktiivin 76/757/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/29/EY, taikka E-säännön n:o 3 muutossarjan 02 tai sitä uudemman muutossarjan mukaisesti. Poljinheijastimien tulee täyttää mainitun direktiivin tai E-säännön luokan I A punaisen heijastimen heijastusvaatimukset. Sivuheijastimina hyväksytään myös heijastavat renkaat, jotka väriltään ja heijastuskyvyltään vastaavat E-säännön n:o 88 vaatimuksia.

Polkupyörässä saa olla turvaviiriin kiinnitetyt, eteenpäin suunnatut valkoiset tai keltaiset ja taak-sepäin suunnatut keltaiset tai punaiset heijastimet. Turvaviiri saa olla käännettävissä pyörän pitkittäissuuntaan. Polkupyörässä saa olla kohdassa 5.2 vaadittujen heijastimien lisäksi muita eteenpäin suunnattuja valkoisia heijastimia, sivullepäin suunnattuja valkoisia tai keltaisia heijastimia ja taaksepäin suunnattuja punaisia heijastimia. Kohdassa 5.2 vaadittujen heijastimien lisäksi eteenpäin ja taaksepäin suunnatut sallitut heijastimet saavat olla asennettuina leveyssuunnassa polkupyörän keskilinjasta poiketen ja enintään 1,30 metrin korkeudelle tiestä.

5.3 Valaisimet

Ajettaessa tieliikennelain 36 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa tulee polkupyörässä olla eteenpäin valkoista tai vaaleankeltaista valoa näyttävä valaisin. Näitä valaisimia saa olla useita.

Polkupyörässä saa olla yksi tai useampi taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin. Valaisimet saavat olla sijoitettuina leveyssuunnassa polkupyörän keskilinjasta poiketen.

Polkupyörässä saa olla parillinen määrä keltaista tai ruskeankeltaista valoa näyttäviä suuntava-laisimia. Suuntavalaisinten tulee olla vilkkuvia ja ne on asennettava symmetrisesti polkupyörän pituussuuntaisen keskilinjan suhteen. Polkupyörässä saa olla myös parillinen määrä muita sivulle suunnattuja keltaista tai ruskeankeltaista valoa näyttäviä valaisimia.

Valaisimien tulee olla vähintään 0,30 metrin ja enintään 1,30 metrin korkeudella tiestä. Valaisimet voidaan korvata ominaisuuksiltaan vastaavilla polkupyöräilijään kiinnitetyillä valaisimilla. Tässä tapauksessa ei sovelleta vaatimuksia valaisimien enimmäiskorkeudelle tiestä.

5.4 Äänimerkinantolaite

Polkupyörässä tulee olla äänimerkinantolaitteena soittokello.

pakolliset_varusteet.txt · Viimeksi muutettu: 2015/09/18 13:50 / auttila

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki