Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


tuottajavastuu

Tuottajavastuu

Mikä on tuottajavastuu?

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2006/66/EY perustuen jätelaissa (646/2011) on määrätty, että tuottajan on järjestettävä Suomen markkinoille saattamiensa paristojen ja akkujen jätehuolto kustannuksellaan. Tuottajan vastuulle kuuluu myös sen markkinaosuuteen nähden kohtuulliseksi katsottava osuus muista vastaavista tuotteista eli ns. isännättömistä tuotteista.

Kuinka tuottavastuu on järjestetty?

Move & Go Finland on järjestänyt tuottajavastuunsa liittymällä tuottajayhteisöön.

tuottajavastuu.txt · Viimeksi muutettu: 2020/05/12 14:22 / auttila

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki