Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


sahkopyora

Laki ajoneuvolain muuttamisesta 1609/2015

1.1.2016 alkaen lakiin muutettiin pykälä 19 § ja lisättiin pykälä 19 a §. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 251W - 1 kW moottorit ovat sallittuja, mutta huippunopeus ei saa ylittää 25 km/h. Lisäksi polkupyörään on tällöin otettava liikennevakuutus. Tällaista pyörää ei kuitenkaan tarvitse rekisteröidä.

19 §

Muut moottorittomat ajoneuvot

Polkupyörällä tarkoitetaan:

1) yhden tai useamman henkilön tai tavaran kuljettamiseen valmistettua polkimin tai käsikammin varustettua ajoneuvoa, joka voi myös olla varustettu sellaisella enintään 250 watin tehoisella sähkömoottorilla, joka toimii vain poljettaessa ja kytkeytyy toiminnasta viimeistään nopeuden saavuttaessa 25 kilometriä tunnissa;

2) sellaista potkupyörää tai muuta vastaavaa moottoritonta ajoneuvoa, jolta koon tai käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista edellyttää heijastin- ja valaisinvaatimusten sekä muiden polkupyörää koskevien keskeisten turvallisuusvaatimusten täyttymistä.

19 a §

Kevyt sähköajoneuvo

Kevyellä sähköajoneuvolla tarkoitetaan sellaista muuta sähkömoottorilla varustettua ajoneuvoa kuin 19 §:n 1 momentissa tarkoitettua sähköavusteista polkupyörää tai 11 §:ssä tarkoitettua L-luokan ajoneuvoa, jonka moottorin suurin nimellisteho on enintään 1 kilowattia ja rakenteellinen nopeus enintään 25 kilometriä tunnissa. Kevyeen sähköajoneuvoon sovelletaan moottorittoman ajoneuvon vaatimuksia. Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa Euroopan unionin lainsäädännön vaatimusten taikka liikenneturvallisuuden tai ympäristönsuojelun kannalta tarpeellisia määräyksiä kevyen sähköajoneuvon luokittelusta.

sahkopyora.txt · Viimeksi muutettu: 2016/01/05 00:38 / auttila

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki