Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


polkupyoran_peravaunu

Polkupyörän perävaunua koskevat määräykset

Trafin määräys TRAFI/32281/03.04.03.00/2014

6 L-LUOKAN AJONEUVON JA POLKUPYÖRÄN PERÄVAUNU

6.2 Kytkentälaitteet

L-luokan ajoneuvon perävaunun ja polkupyörän perävaunun kytkentälaitteiden tulee olla kestä-vät ja tarkoituksenmukaiset. Kytkentä tulee olla varmistettu tahattoman avautumisen estävällä laitteella.

6.3 Pakolliset valaisimet ja heijastimet

L-luokan ajoneuvon ja polkupyörän perävaunussa tulee olla etu-, sivu- ja takaheijastimet. Moot-toripyörän, kolmi- ja nelipyörän sekä kevyen nelipyörän perävaunussa tulee lisäksi olla suunta-, taka- ja jarruvalaisimet.

Valaisimia ja heijastimia on asennettava parillinen määrä symmetrisesti perävaunun pituussuun-taisen keskilinjan suhteen. Kuitenkin perävaunussa, jonka leveys on enintään 0,8 metriä, vaadi-taan vain yksi jarruvalaisin, takavalaisin ja takaheijastin.

Eteen- tai taaksepäin suunnatut valaisimet ja heijastimet, jos niitä on parillinen määrä, on sijoi-tettava L-luokan ajoneuvon ja polkupyörän perävaunussa enintään 0,1 metrin etäisyydelle perä-vaunun sivusta sekä vähintään 0,35 metrin korkeudelle. Valaisimet saa sijoittaa enintään 1,2 metrin korkeudelle sekä etu- ja takaheijastimet enintään 0,9 metrin korkeudelle.

6.3.4 Heijastimet

L-luokan ajoneuvon ja polkupyörän perävaunun etuheijastimien tulee olla valkoiset, takaheijas-timien punaiset ja sivuheijastimien ruskeankeltaiset. L-luokan ajoneuvon perävaunun takaheijas-timien tulee olla kolmion muotoiset, mutta polkupyörän perävaunun takaheijastimilla ei ole muo-tovaatimusta Muut heijastimet eivät saa olla kolmion muotoisia.

Etu- ja takaheijastimet on sijoitettava enintään 10°:n poikkeamalla suoraan eteen tai taakse suunnattuina. Takaheijastimet eivät saa olla pituussuunnassa yli 1,0 metrin etäisyydellä perä-vaunun takapäästä. Sivuheijastimien tulee olla sivulle suunnatut.

Heijastimien tulee vastata direktiiviä 76/757/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/29/EY, tai E-säännön n:o 3 muutossarjaa 02 tai sitä uudempaa muutossarjaa. Polkupyörän perävaunun takaheijastimen saa myös tehdä E-säännön n:o 104 mukaisesta luokan C heijas-tusmateriaalista. Polkupyörän perävaunun sivuheijastimina hyväksytään myös heijastavat renkaat, jotka väriltään ja heijastuskyvyltään vastaavat E-säännön n:o 88 vaatimuksia.

polkupyoran_peravaunu.txt · Viimeksi muutettu: 2015/09/18 13:47 / auttila

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki